Registeren bij i4IP

Een wachtwoord is minimaal 12 karakters lang, moet minimaal één letter, één hoofletter, één cijfer en één leesteken bevatten. Gebruik bij voorkeur een wachtwoord-generator voor complexe wachtwoorden.